Produkcja palisady


Palisada jest wyrabiana z surowego drewna lub żerdzi. Drewno jest sortowane pod względem grubości i cięte pilarką na odpowiednią długość, następnie jest obtaczane na obtaczarkach i frezowane na drewniane wałki o średnicy od 40 do 140 mm. Cena palisady jest uzależniona od jej średnicy.